Com recomanar un llibre

Abans de començar a redactar

Escriu el títol de l'entrada: el títol del llibre en majúscules i el teu nom i curs entre parèntesi.

Busca la foto de la portada del llibre i usa-la per il·lustrar l’article. Si no la trobes, pots posar-hi una altra imatge que tingui relació amb la història.


1r paràgraf

Informa sobre les dades del llibre: autor, títol, editorial i any de publicació.En el nom de l’autor, afegeix-hi un enllaç que porti a la seva biografia. Segueix aquest model: 

COGNOM de l’autor (amb majúscules), (coma) Nom (minúscules). Títol del llibre (amb cursiva). (punt) Col•lecció.(punt) Ciutat (dos punts) Editorial,(coma) any. (punt)

2n paràgraf

Esmenta de quin gènere és i escriu-ne una sinopsi (resum breu de dues o tres línees). Pots buscar i copiar el resum que dóna la mateixa editorial o alguna llibreria en línia. Si ho fas d’aquesta manera, ho has d’especificar. Per exemple:
  • Aquest llibre és una novel·la negra (de polis)/ de ciència ficció / d’humor / realista / d’aventures / basada en fets reals/ històrica...
  • El resum de l’obra que proporciona l’editorial i/o llibreria és el següent:...
3r paràgraf

Explica per què el vas triar i fes-ne una valoració personal. Per exemple pots escriure:
  • si t’ha agradat gens/poc/una mica/ força/ molt...
  • si has trobat la història divertida/ avorrida/ original/ interessant...
  • si t’ha fet reflexionar sobre alguna cosa que t’ha passat a tu o a algun amic teu
  • si la història té alguna relació amb l’actualitat
  • si t’has identificat amb el/la protagonista o si hi ha algun personatge que has trobat especialment interessant
  • si t’han vingut ganes de llegir algun altre llibre de l’autor
  • ...
Puntua el llibre de l’1 al 10 i recomana'l (o no) especificant a quina mena de lector podria interessar aquesta obra.