Literatura en escena

TASCA: triar un fragment d'una obra literària i fer-ne una dramatització breu
 (idea original: Viquilletra)
  • Es tracta de redactar un guió i enregistrar un vídeo. L’objectiu és plantejar una conversa entre el personatge escollit i altres que apareixen al llibre que ens permetin entendre millor el seu caràcter, la història desenvolupada, etc.. També es pot fer una adaptació d'alguna escena concreta del relat. 
  • Extensió màxima: 5 minuts.
  • Es valorarà:
    • la qualitat dels elements prosòdics de les veus enregistrades: entonació, dicció clara, harmonia vocàlica, modulació de la veu...
    • l'adaptació a les normes del diàleg
    • la versemblança del diàleg
Escenificació d'un fragment de Tirant lo Blanc
Alumnes de Batxillerat curs 2012-2013

Paròdia d'un capítol de Tirant lo Blanc
Alumnes de 1r de Batxillerat curs 2014-2015

Cap comentari:

Publica un comentari