Normativa Biblioteca ACCÉS

 • El servei de préstec  es farà dins l’horari de biblioteca.
 • La biblioteca és oberta a tots els membres de la comunitat educativa.
 • L’aforament màxim de la Biblioteca a les hores d’esbarjo és de 30 persones.
 • L’entrada a la Biblioteca es podrà fer des de que toqui el timbre fins passats 10 minuts.
 • Si un alumne/a acaba la feina podrà marxar al pati. Si falten 10 minuts, haurà de romandre a la biblioteca.


CONSULTA I PRÉSTEC

 • Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser objecte de préstec a excepció de les obres de consulta general, els documents que no puguin ser reemplaçats i els diaris i revistes. 
 • Tots els materials que integren el fons de la Biblioteca podran ser consultats. 
 • El préstec de llibres serà de 15 dies amb possibilitat de pròrroga. 
 • Els llibres s’han de retornar als/les responsables de biblioteca. 
 • L’alumne/a serà responsable del material que utilitzi. En cas que es faci malbé o es perdi, n’haurà de portar un de nou 

NORMES DE FUNCIONAMENT
 • La biblioteca és un espai més del centre i, per tant, segueix les normes d’organització i funcionament de l’institut.
 • A la biblioteca s’hi ha d’estar en rigorós silenci  i en una actitud de treball, estudi i/o lectura.
 • Els llibres s’han de tractar amb cura. No els guixeu ni hi escriviu.
 • Els llibres consultats cal deixar-los a la taula de la biblioteca. La persona encarregada els posarà al seu lloc.
 • Si el llibre consultat és una enciclopèdia o un diccionari, els podeu desar al lloc corresponent.
 • L’ús dels ordinadors queda restringit a les hores de classe.

Cap comentari:

Publica un comentari